Etech Vietnam Group là một tập đoàn đa quốc gia thành lập năm 2007 với nhiều công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.Etech Vietnam Group định hướng phát triển thành tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – thương mại dịch vụ – Mega franchise… hàng đầu Việt Nam và khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế; Là cầu nối quan trọng cho nhà đầu tư Việt Nam vào thị trường phát triển và ngược lại.